CNN Exclusive : รักษาการประธานาธิบดีศรีลังกากล่าวว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้กำลัง ‘ปกปิดข้อเท็จจริง’ เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน

โคลัมโบ ศรีลังกา (CNN) รานิล วิกรมสิงเห รักษาการประธานาธิบดีศรีลังกา กล่าวว่า รัฐบาลชุดก่อนของประเทศกำลัง “ปกปิดข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กำลังย่ำแย่ รัฐบาลของอดีตผู้นำโกตาบายา ราชปักษา ไม่ได้บอกความจริงว่า ศรีลังกา “ล้มละลาย” และ “จำเป็นต้องไปที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)” วิกรมสิงเหบอกกับซีเอ็นเอ็นจากรัฐสภาในศรีจายาวาร์เทนปุระ กอตเต...