KAD MEDIKAL UNTUK PEKERJA

+ Pelan Hibah Untuk Kakitangan Korporat

+ Takaful Kebajikan Untuk Staf Syarikat

+ Medical Card Hospital Panel

+ Medical Card Klinik Panel